Informacja - ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH GOSiR


InformacjaZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH GOSiR 01.09.2020, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji poniżej podaje zasady korzystania ze swoich obiektów sportowych typu : sala i hala sportowa, sala siłowni fitness, sala rekreacji, sala rehabilitacji, korty, boiska (trawiaste, wielofunkcyjne, w tym do rugby i typu Orlik),stadiony (piłkarski, hokejowy i żużlowy), infrastruktura zewnętrzna (pumptrack, skatepark, tor speedrowerowy). 1. Rekomenduje się zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. Z obowiązku utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13.roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne. 2. Przebywając na terenie obiektu uczestnik zajęć nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Widzowie zdejmują maseczki dopiero po zajęciu miejsc na trybunie. 3. Na obiekcie może przebywać maksymalnie 250 osób-uczestników zajęć (z wyłączeniem kortów). Ze względów bezpieczeństwa liczbę uczestników zajęć i wydarzeń sportowych należy dostosować do powierzchni obiektu. Na trybunach można udostępnić nie więcej niż 50% miejsc przewidzianych dla publiczności w rzędach naprzemiennie. 4. Obowiązuje weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego. 5. Chęć skorzystania z obiektu należy zgłosić u zarządcy. 6. Po każdej grupie i każdym użyciu następuje dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego (z wyłączeniem siłowni fitness i obozów sportowych) oraz szatni i węzłów sanitarnych. 7. Uczestnicy zajęć, wydarzenia sportowego lub korzystający z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego zobowiązani są do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 8. Obowiązują 15 minutowe odstępy czasu między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu. 9. Osoby korzystające z obiektu odpowiadają za wypełnianie wszelkich wytycznych, w tym: przestrzeganie obowiązujących przepisów Rozporządzeń Rady Ministrów, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń, wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulaminów, komunikatów i poleceń zarządcy obiektu. W przypadku zajęć klubowych na obiektach dodatkowo obowiązują także wytyczne właściwego Związku Sportowego dotyczących formuły i zasad prowadzenia zajęć i wydarzeń sportowych. W zakresie dostępności obiektów prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR: Obiekty sportowe (hale i sale, stadion hokejowy, tor speedrowerowy), ul.Sportowa 3 i 5 - tel. 502-129-615 ul.Parkowa (tor speedrowera przekazany w administarcję klubowi) - tel. 575-336-338 Obiekty sportowe (sala i hala sportowa, sala siłowni fitness, rekreacji,rehabilitacji, korty) – ul.Bł.Jolenty 5 - tel. 660-348-114 Boiska oraz infrastruktura zewnętrzna – ul.Biskupińska (orlik), ul.Wrzesińska (orlik, pumptrack i skatepark), ul.Strumykowa (orlik, boisko rugby i stadion piłkarski), ul.Mała (orlik), ul.Czeremchowa (boisko) - tel. 536-028-830 Stadion żużlowy – ul.Wrzesińska - tel. 535-721-013 TELEFONY ALARMOWE: tel.112 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 STRAŻ POŻARNA - 998 POLICJA - 997 STRAŻ MIEJSKA - 604 512 000, SANEPID - 61 426-22-42 Gniezno, dnia 01.09.2020