Informacja


InformacjaZasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązujące na gnieźnieńskim basenie – od 01.09.2020 Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników basenu prosimy o przestrzeganie poniższych zasad i zaleceń: 1. Niekorzystanie z pływalni w razie pojawienia się objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała. 2. Obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na teren basenu. 3. Obowiązkowe zabieranie do szafek okrycia wierzchniego i obuwia. 4. Utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 m podczas przebywania w hali basenowej, w basenach, a także oczekując w kolejce do kasy, przebywając w holu, w szatni i strefie przed szatniami, w przebieralniach, toaletach i pod natryskami. Z obowiązku utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13.roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne. 5. Używanie osłon ust i nosa z wyłączeniem tego obowiązku podczas kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 6. Obowiązkową i staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 7. Na terenie hali basenowej może przebywać maksymalnie nie więcej niż 75% dopuszczalnego obłożenia obiektu tj. 90 osób. 8. Za przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego saun odpowiada najemca. 9. Zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania. 10. Ograniczenie pobytu na terenie obiektu do czasu pływania i kąpieli w basenach i przebrania się. 11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów Rozporządzeń Rady Ministrów, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących na pływalni, a także regulaminów, komunikatów i poleceń zarządcy obiektu. Godziny udostępniania obiektu do 31.08.2020r. basen czynny w godzinach: pn-pt:14.00-22.00 sb-nd: 10.00-22.00 W zakresie dostępności obiektu prosimy o kontakt z koordynatorem GOSiR: Administrator - GOSIR- ul. Bł.Jolenty 5 – tel. 61 424-86-00 kierownik - tel. 696-452-113, szatnia / informacja – tel. 61 424-86-04, 660-348-114 TELEFONY ALARMOWE: tel.112 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 STRAŻ POŻARNA - 998 POLICJA - 997 STRAŻ MIEJSKA - 604 512 000, SANEPID - 61 426-22-42 Gniezno, dnia 01.09.2020r.