Komunikat - ZALECENIA KORZYSTANIAZ PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH GOSiR


KomunikatZALECENIA KORZYSTANIAZ PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH GOSiR1.Przed wejściem na plac zabaw/siłownię plenerową sprawdź czy plac nie jest zatłoczony –unikaj większych skupisk ludności;2.Przed wejściem na plac zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji zawierającym alkohol. Środki dezynfekujące winien posiadać korzystający lub rodzic/opiekun. Dezynfekcja wskazana jest również podczas korzystania z urządzeń oraz po opuszczeniu placu zabaw/siłowni plenerowej;3.Zachowuj bezpieczeństwo stosując podczas całego pobytu na terenie placu zabaw/siłowni plenerowej: maski, maseczki, przyłbicę ochronną.4.Zachowuj bezpieczeństwo stosując zalecenia podczas całego pobytu na terenie obiektu.5.Obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego 1,5m. Z obowiązku utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne.6.Bezwzględnie przestrzegaj wszelkich poleceń administratora obiektu oraz służb porządkowych i sanitarnych.7.Niezależnie od powyższych zaleceń i wytycznych, osoby korzystające z danego obiektu zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów i wytycznych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:przepisów ustaw i rozporządzeń wydanych w związku ze stanem epidemii, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń, wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulaminów, komunikatów i poleceń ustnych zarządcy obiektu.Ważne! Tylko odpowiedzialna postawa uchroni nas od zachorowania i rozprzestrzeniania wirusa.W zakresie dostępności obiektów prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR:Administrator -GOSIR-ul.Bł.Jolenty 5 –tel. 61 424-86-00Plac zabaw -ul.Spokojna -tel. 502-129-615Place zabaw przy Orlikach -ul.Mała i ul.Biskupińska -tel. 536-028-830Street Workout Park –obiekt ogólnodostępny -ul.Jeziorna -tel. 696-452-113,TELEFONY ALARMOWE:tel.112POGOTOWIE RATUNKOWE -999STRAŻ POŻARNA -998POLICJA -997STRAŻ MIEJSKA -604 512 000,SANEPID -61 426-22-42Gniezno, dnia 10.10.202