Komunikat - ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI GOSIR


KomunikatZMIANY W FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI GOSIR od 12 października 2020 roku GOSiR zawiadamia, że od dnia 12 października 2020 roku administracja zakładu przy ul.Bł.Jolenty 5 jest dostępna dla petentów i klientów z zachowaniem poniższych rygorów reżimu sanitarnego. Godziny pracy biur pozostają niezmienne. Szanując zdrowie Państwa oraz naszych pracowników w celu załatwienia sprawy prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, a w sprawach administracyjnych przed złożeniem wizyty o kontakt telefoniczny (61 424 86 00) lub mailowy (biuro@gosir.gniezno.pl). Po wejściu do budynku administracji klienci mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności regulujących konieczność zachowania dystansu od innych osób oraz zakrywania ust i nosa. Dyrekcja GOSIR