ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W GNIEŹNIEŃSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI OD 30 LISTOPADA BR.


ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W GNIEŹNIEŃSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI OD 30 LISTOPADA BR.Z dniem 30 listopada br. zmieniają się zasady obsługi interesantów w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej oraz obowiązującym stanem epidemii i związanym z nim reżimem sanitarnym, funkcjonowanie administracji GOSiR oraz kontakty z kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych działów i obiektów GOSiR zostają dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte poniższymi procedurami oraz zasadami reżimu sanitarnego: 1) rekomenduje się interesantom ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum i załatwianie spraw telefonicznie lub elektronicznie, za wyjątkiem spraw wymagających osobistego stawiennictwa w celu załatwienia sprawy 2) obsługa interesantów jest prowadzona tylko i wyłącznie, jeżeli procedowane sprawy wymagają stawiennictwa klienta lub osoby przez niego upoważnionej; bezpośrednia obsługa odbywa się po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia na wyznaczonych stanowiskach 3) korespondencję pisemną można składać w sekretariacie GOSiR przy ul.Bł.Jolenty 5 w Gnieźnie, w ustalonych godzinach obsługi, zgodnie z dyspozycją pkt. 2 i 5; rekomenduje się jednak formę elektroniczną (biuro@gosir.gniezno.pl), zgodnie dyspozycją pkt.1 4) informacje we wszystkich prowadzonych przez GOSiR sprawach można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną; telefony kontaktowe, adresy e-mail oraz formularze kontaktowe znajdują się na stronach internetowych www.gosir.gniezno.pl, www.basengniezno.pl i www.hotel-lech.pl, w zakładce „kontakt” 5) obsługa interesantów w biurach administracji GOSiR zlokalizowanych przy ul.Bł.Jolenty 5 w Gnieźnie odbywa się w godzinach 7.30-15.30 6) interesanci w trakcie wizyty w GOSiR są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika GOSiR oraz do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku GOSiR i zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku GOSiR. Powyższe zasady obowiązywać będą do odwołania. Szczegółowy tekst Zarządzenia nr 57 Dyrektora GOSiR z dnia 23 listopada br.