ZASADY KORZYSTANIA z obiektów sportowych GOSiR obowiązujązujące od 06.06.2020r.


ZASADY KORZYSTANIA z obiektu sportowego GOSiR typu: sala i hala sportowa, sala siłowni fitness, sala rekreacji, sala rehabilitacji, korty boiska (trawiaste, wielofunkcyjne, w tym do rugby i typu Orlik), stadiony (piłkarski, hokejowy i żużlowy), infrastruktura zewnętrzna (pumptrack, skatepark, tor speedrowerowy),ZASADY KORZYSTANIA
z obiektu sportowego GOSiR typu:
sala i hala sportowa, sala siłowni fitness, sala rekreacji, sala rehabilitacji, korty
boiska (trawiaste, wielofunkcyjne, w tym do rugby i typu Orlik),
stadiony (piłkarski, hokejowy i żużlowy),
infrastruktura zewnętrzna (pumptrack, skatepark, tor speedrowerowy),

1. Rekomenduje się zachowanie dystansu społecznego.
2. Przebywając na terenie obiektu nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
3. Na obiekcie może przebywać maksymalnie 150 osób-uczestników zajęć. Ze względów bezpieczeństwa liczbę uczestników zajęć i wydarzeń sportowych należy dostosować do powierzchni obiektu.
4. Obowiązuje weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego.
5. Chęć skorzystania z obiektu należy zgłosić u zarządcy.
6.  Po każdej grupie i każdym użyciu następuje dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego (z wyłączeniem siłowni fitness i obozów sportowych) oraz szatni i węzłów sanitarnych.
7. Uczestnicy zajęć, wydarzenia sportowego lub korzystający z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego zobowiązani są do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
8. Obowiązują 15 minutowe odstępy czasu między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu.
9. Osoby korzystające z obiektu odpowiadają za przestrzeganie niniejszych zasad, zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a także wszelkich zaleceń zarządcy. W przypadku zajęć klubowych obowiązują także wytyczne właściwego Związku Sportowego dotyczących formuły i zasad prowadzenia zajęć i wydarzeń sportowych.
W zakresie dostępności obiektów prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR:

Obiekty sportowe (hale i sale, stadion hokejowy, tor speedrowerowy) -  ul.Sportowa 3 i 5 i ul.Parkowa
tel. 502-129-615
Obiekty sportowe (sala i hala sportowa, sala siłowni fitness, rekreacji,rehabilitacji, korty) – ul.Bł.Jolenty 5
tel. 660-348-114
Boiska oraz infrastruktura zewnętrzna – ul.Biskupińska (orlik), ul.Wrzesińska (orlik, pumptrack i skatepark), ul.Strumykowa (orlik, boisko rugby i stadion piłkarski), ul.Mała (orlik), ul.Czeremchowa (boisko)
tel. 536-028-830
Stadion żużlowy – ul.Wrzesińska
Tel. 535-721-013

TELEFONY ALARMOWE:
tel.112, POGOTOWIE RATUNKOWE  999
STRAŻ POŻARNA  998, POLICJA  997, STRAŻ MIEJSKA 604 512 000, SANEPID 61 426-22-42


Zasady udostępniania obiektu sportowego w reżimie, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz.964 ze zm.) obowiązują do dnia uchylenia lub zmiany ww. Rozporządzenia i mają pierwszeństwo w stosowaniu w wypadku sprzeczności z postanowieniami regulaminu obowiązującego na terenie obiektu. Postanowienia regulaminu obiektu obowiązują cały czas, niezależnie od przepisów ww. Rozporządzenia, z zastrzeżeniem wyrażonym w zdaniu poprzedzającym.